Finansnyt

Pessimismen på samme lavpunkt som ved aktietoppen i 2007 og 2008


American Association of Individual Investors (AAII) opgør et stemningsbarometer over den procentdel, der er negative på aktiemarkedet som vist øverst i grafen (AAII Bear Sentiment). Den ligger omkring 25%, hvilket svarer til lavpunktet i okt. 2007, i maj 2008 og seneste i januar 2010. I okt. 2007 og maj 2008 var det sammenfaldende med toppen på aktiemarkedet før en markant nedtur og i januar 2010 med en korrektion i optrenden som vist med de røde pile. Derfor er der grund til at have ’paraderne’ oppe i den nuværende situation mod nyt større tilbagefald på aktiemarkedet. Er en dobbelttop ved at udvikle sig i S&P500 ligesom i 2007 som vist indenfor cirklerne?