Finansnyt

Prisspændet i råolien er nu næsten helt væk

Det store prisspænd mellem prisen på Brent råolie og den amerikanske WTI råolie er nu næsten helt væk. I 2011 var dette prisspænd oppe over 25$ per tønde. Det var også over 20$ per tønde i starten af 2013, men det er nu reduceret til under 2$ og er dermed tilbage til det, som må betegnes som naturlige fluktuationer. Prisstigningen på Brent olien startede med de arabiske forår og blev forøget yderligere i takt med, at de amerikanske olielagre steg samtidig med, at infrastrukturen i USA vanskeliggjorde en udligning.