Finansnyt

QE støtter aktierne, mens effekten aftager i den fundamentale økonomi

Den seneste ‘raslen med sablen’ fra den amerikanske centralbank om en nedtrapning af de kvantitative lempelser (QE) har gjort det endnu tydeligere, hvordan aktiemarkedet bliver drevet af likviditet. Graferne ovenfor viser også med alt tydelighed, at aktiemarkedet er ved at være dekoblet fra den underliggende økonomi. Perioderne med QE er markeret i graferne. Det viser, at QE1 havde en stor positiv effekt på væksten i real BNP, industriproduktion, beskæftigelse og privatforbruget. Derimod har effekten af QE2 og QE3/QE4 været aftagende. Det ligner mest et spørgsmål om, hvornår aktiemarkedet skal rette ind efter den underliggende økonomi.