Finansnyt

Råvarerne er bagefter aktiemarkedet p.t.

Den stigning, vi har set i aktiemarkedet siden efteråret 2012, har ikke i nær samme omfang materialiseret sig i råvarerne, som de to kurver herover viser. Den hvide linie viser udviklingen i Goldman Sachs råvareindexet, mens den gule linie er Morgan Stanleys verdensindex. Er det aktierne eller råvarerne, der “taler sandt”?