Finansnyt

Sammenhæng mellem aktierne og Feds. balance

Grafen herover illustrerer (endnu en gang), at stigningen i aktiemarkedet bygger på en likviditetsboble forårsaget af bl.a. Federal Reserve Banks massive opkøb. Den blå linie viser S&P 500 indexet sammenhold med Feds. balance (rød linie). Læg mærke til, hvordan aktiemarkedet begyndte at stige igen, da Fed. pustede “ballonen op”.