Finansnyt

Sammenhæng mellem valutareserver og Kinas BNP?

Grafen herover viser, at der ser ud til at være i hvert fald en vis sammenhæng mellem udviklingen i de kinesiske valutareserver og den kinesiske vækstrate. Den hvide linie viser udviklingen i valutareserverne, mens de gule søjler er den procentvise udvikling i valutareserverne. Denne kurve ligner den grønne kurve, der viser den årlige vækstrate i det kinesiske BNP. Læg mærke til, at stigninger og fald i disse to kurver er omtrent sammenfaldende.