Finansnyt

Spaniens og Italiens BNP per indbygger nu under EU snittet

BloombergBriefs viser grafen herover, der viser forskellen i BNP per indbygger i EU. EU gennemsnittet er naturligvis nulpunktet, og som det fremgår, så er både Italien og Spanien under dette gennemsnit.