Finansnyt

Store forskelle i vækstraterne siden 2008

New York Times viser disse grafer, der til venstre viser lande med konstant fremgang siden 2008 (det kinesiske BNP er steget med 50% i perioden). De nederste kurver viser dog, at kun det indonesiske aktiemarkedet er fulgt med stigningen i økonomien. De midterste grafer viser lande med opsving i perioden, mens graferne til højre viser lande med fortsat tilbagegang, hvilket altså ud over de store sydeuropæiske lande er UK og Japan.  Flere oplysninger i dette link:

New York Times artikel