Finansnyt

Svagere end ventet BNP og industriproduktion i Kina

Kinas BNP viser årlig vækst på 7.7% mod ventet 8.0% i 1. kvartal. Det stemmer overens med vores business cycle modeller for Kina, der er i recessionsstadiet, hvilket for Kina vil betyde vækstrater under 8%. Industriproduktionen viser i marts en årlig vækst på 8.9% i marts mod ventet fremgang på 10.1%. Det svarer ligger på niveau med 2002 og 2008/2009.