Finansnyt

Sydeuropas vej til konkurrencedygtighed

ECB har lavet denne opgørelse af lønenhedsomkostningerne i Eurozonen siden 2000. Her er det tydeligt at se, hvordan de sydeuropæiske lande har mistet deres konkurrencedygtighed i forhold til Tyskland. Det samme gælder Frankrig. Det vidner om, at der skal en markant lønreduktion i Sydeuropa for at rette op på de konkurrencemæssige ubalancer. De er en udfordring i de i forvejen trængte lande, hvor den folkelige opstand stiger i takt med den voksende arbejdsløshed.