Finansnyt

Tegn på topmønster i DAX indexet

dax140314

Det tyske DAX index ser ud til at have fuldendt et klassisk “skulder-hoved-skulder” topmønster i forbindelse med nedturen i går. Dette mønster er dannet mellem nov. sidste år og nu, og de tre elementer er illustreret i grafen herover i form af det punkterede tre gule buer. Bruddet med “halslinien”, der nu er modstand ved 9145 niv., betyder, at trenden kan være vendt, og det negative signal vil blive yderligere bekræftet, hvis indexet fortsætter under 200 dages gl. gns. (den gule linie) på p.t. 8825 niv. Nederst viser vi udviklingen i det tyske VDAX volatilitetsindex, der arbejder modsat selve aktieindexet. Stigning i dette VDAX index indikerer øget frygt bland investorerne, og brud på den røde stiplede linie vil netop kunne afslutte et bundsignal i dette “frygtindex”.