Finansnyt

The Economist’s misery index


Denne figur fra The Economist viser et misery (elendigheds) index, som ud af x-aksen viser en index baseret på arbejdsløshed og inflation og ad y-aksen viser en tilfredshedsscore, hvor Danmark traditionelt er højest. Det gælder også i denne kurve.