Finansnyt

This time is different!

Grafen herover viser, at det er anderledes denne gang. Den blå kurve viser den gennemsnitlige udvikling i den amerikanske arbejdsløshed i de sidste 11 recessioner med nulpunktet sat som toppen af beskæftigelsen. De efterfølgende tal til højre for nulpunktet viser udviklingen måned for måned efter toppen. Den røde kurve viser udviklingen i beskæftigelsen denne gang, og det er jo en markant dårligere udvikling 45 måneder efter toppen. Normalt viser markedet index 105. Det aktuelle er kun lidt over 95 – altså ca. 5% lavere end begyndelsen.