Finansnyt

Topmønstre i flere metalmarkeder

Grafen herover viser udviklingen i flere vigtige metalmarkeder (sort linie = kobber, rød linie = bly, orange linie = aluminium og blå linie = zink). De tre sidstnævnte har udløst topmønstre, mens kobber endnu mangler lidt for at udløse et tilsvarende topmønster. Den rød/grønne skygge viser udviklingen i de amerikanske producentpriser, og sammenhængen med råvarepriserne er tydelig. Derfor kan topmønstrene indikere, at vi er på vej mod endnu lavere inflationsrater forude – i værste fald en deflationær udvikling.