Finansnyt

Transportationsindexet klarer sig rigtigt dårligt

Grafen herover sammenligner udviklingen i det amerikanske Dow Jones Industrial index (hvid kurve) med dets “søster” Transportation indexet (gul linie). Begge index er sat til 1/1-2012 = 100 og viser dermed deres direkte bevægelse i år. Mens Industrial indexet er op med 8½%, så er Transportation indexet ned med 3%. Læg mærke til, at skillelinien mellem de to index var i juli måned, hvor Transportation skiftede spor, mens Industrial fortsatte opad. Spørgsmålet er nu, om Transportation er et billede på den “ægte” økonomi, mens Industrial er et “fatamorgana” på baggrund af finansmarkedernes overdrevene likviditet.