Finansnyt

Tysk eksporttilbagegang på 3,4% i november

Den tyske eksport viste en tilbagegang på 3,4% i november. På årsbasis viser eksporten nulvækst, mens importen viser et fald på 1%. Den nederste kurve viser udviklingen i handelsbalancen (sæsonkorrigeret), der i hvert fald viser nogle tegn på top i 3. kvartal 2012. Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel