Finansnyt

Uændret højt antal personer modtager fødevarehjælp

Grafen herover viser, at der er et uændret højt antal personer i USA, der modtager fødevarehjælp. Det drejer sig om 46,5 mio. personer, og som det ses, er kurven ikke knækket men kun stabiliseret siden 2011. Der er næsten tale om en fordobling siden før finanskrisen. De orange søjler viser den gennemsnitlige hjælp, og den er også omtrent uændret siden 2009