Finansnyt

Udviklingen i de globale millenium mål


Der er netop afsluttet et 3-dages møde i FN omkring målsætningen globalt set for blandt andet fattigdom, uddannelse og adgangen til rent drikkevand. Grafen viser, at verdenssamfundet er godt på vej i retning af at opfylde de målene for 2015, der blev opstillet for 10 år. Tallene dækker over store variationer landene imellem. Eksempelvis er fattigdommen i Kina nedbragt fra 60% til 15%, hvilket har en stor påvirkning af det samlede billede.