Finansnyt

Udviklingen i deltagelses graden på arbejdsmarkedet

labor270314

Grafen herover stammer fra Global Financial Data og viser udviklingen i forskellige landes deltagelses grad i arbejdsmarkedet siden 1972. Kurverne viser altså, hvor stor en del af befolkningen, der er beskæftiget.