Finansnyt

Udviklingen i den nominelle og reelle disponible indkomst i USA


Grafikken viser udviklingen i procent siden 2000 i den disponible personlige indkomst i USA. Den blå graf viser den nominelle udvikling, mens den røde kurve viser en reelle (altså renset for inflation). Som det tydeligt fremgår, så er den røde kurve fladet ud og er fortsat under topniveauet fra 2008.