Finansnyt

Udviklingen i europæiske landes budgetbalancer

Grafikken herover viser udviklingen i europæiske landes budgetbalancer fra 2007 til 2011 (estimerede tal) iflg. The Economist.