Finansnyt

UKs økonomi fortsat under 2008 toppen

uk200314

Grafen herover viser udviklingen i BNP i UK siden starten af 1990’erne. Trods den positive udvikling i mange af de britiske nøgletal, så befinder økonomien sig fortsat under niveauet ved toppen i 2008 (den punkterede røde linie), og udviklingen har meget at indhente, hvis den skal duplikere den tidligere vækstrate (den stiplede røde linie). Læg også mærke til sammenhængen mellem udviklingen i opsparingskvoten (den gule linie). Vi skal dog lige bemærke, at denne kurve er vendt på hovedet. Det vil altså sige, at den økonomiske vækst gennem 1990’erne og frem til 2008 var båret af, at opsparingskvoten faldt fra over 10% til tæt på nulpunktet. Den blev brat øget til over 8% i forbindelse med finanskrisen. Den er kun til dels formindsket til lidt over 5%.