Finansnyt

Urbanisering i Afrika fører ikke automatisk til bedre levestandard

Grafen herover fra The Economist bygger på tal fra Verdensbanken. Figuren til venstre viser, at urbaniseringen af Asien mellem 1985 og 2010 generelt førte til større velstand. Graden af urbanisering er vist som y-aksen, mens x-aksen viser væksten i BNP er person. Pilene peger her i den rigtige retning. Hvis man kigger på samme graf for flere afrikanske lande (grafen til højre), så er der ikke tale om samme positiv udvikling i BNP per person. Flere pile peger endda modsat og indikerer dermed et fald i levestandarden. Tallene fra Verdensbanken kan tilgås via dette link:

World Development Report online