Finansnyt

USA havde et budgetoverskud i juni

Det amerikanske statsbudget viste et overskud på 116,5 mia. $ i juni (den hvide linie), og i det hele taget må vi sige, at underskuddet generelt set er blevet mindre siden 2009/2010. Den gule linie viser det gennemsnitlige tal for de seneste år, og denne linie viser altså, at underskuddet månedligt er reduceret fra ca. 125 mia. $ til nu gennemsnitligt knapt 58 mia. $.