Finansnyt

Væksten i gælden per indbygger

Grafen herover viser, hvordan den amerikanske nationale gæld per indbygger er steget fra præsident Kennedy til Obama iflg. Bloomberg Businessweek.