Finansnyt

Var den amerikanske vækst i virkeligheden -3,4% i 2. kvartal?


Grafen herover fra dshort.com viser den amerikanske vækst, hvis man bruger en inflationsmåling, der i højere grad tager højde for prisudviklingen på varer, som forbrugerne møder i deres daglig dag. Det giver i så fald en negativ vækstrate på 3,4% for 2. kvartal.