Finansnyt

VIX indexet varsler top i aktiemarkedet

Grafen herover sammenligner udviklingen i aktiemarkedet (S&P 500 indexet = gul linie) og VIX indexet (hvid linie) siden optakten til finanskrisen – altså udviklingen over de seneste 5 år. VIX indexet indikerer markedets vurdering af frygt baseret på volatiliteten. Når VIX indexet er lavt, er frygten også lav. For at sammenligne udviklingen med aktiemarkedet er VIX indexet derfor vendt på hovedet . Det vil sige, at når den hvide kurve er i top, så er frygten lavest (og markedet “overinvesteret”). I øjeblikket er VIX indexet på sit laveste niveau (højeste niveau i grafen) over de seneste 5 år, og det indikerer fare for top i aktiemarkedet. De tilføjede pile viser, hvad der tidligere er sket, når VIX indexet er på det aktuelle niveau.