Er vi ved en top i guld/sølv forholdet?

silver130514

Grafen herover viser guld/sølv forholdet over de seneste 10 år. Spørgsmålet melder sig nu, om den relative stigning i guldprisen i forhold til sølv siden bunden i 2011 er ved at toppe ud? Vi kan konstatere, at stigningen viser aftagende styrke, hvilket er illustreret med den nedadrettede pil nederst, der står i kontrast til stigende topniveauer i priskurven øverst. Et direkte signal om ændret tendens vil være brud på støttelinien i 62.20 (den skrå punkterede røde linie), hvilket også vil betyde, at den årlige trend (den gule linie) bliver brudt. Det ventes i givet fald at være starten på en periode, hvor sølv kan udvikle sig relativt bedre end guldprisen.

Indlægget er lukket for kommentarer.