Overblikket

Hvor stor kan korrektionen i det amerikanske aktiemarked forventes at blive?

 

Vi har en langsigtet nedtrend i det amerikanske aktiemarked. Dette afgør vi ud fra beliggenheden for 12 måneders glidende gennemsnit i kombination med vor adfærdsmodel, der i en optrend ligger 40-80 og i en nedtrend mellem 60 og 20. Ved trendændringen i 2008 fik vi også et brud på 12 måneders glidende gennemsnit. Vor adfærdsmodel brød ned igennem 40. Dermed havde vi et signal om, at det amerikanske aktiemarked havde et klart teknisk nedtrend. Da vor adfærdsmodel ramte 20 fik vi en korrektion fra bunden i 1246 til 1446 d.v.s. ca. 16% korrektion. Under sådanne korrektioner kommer man i alvorlig tvivl om, hvad markedet egentlig vil. Det gjorde vi også dengang, men fastholdt vor tro på det langsigtede brud. Menneskets natur er sådan indrettet, at vi altid kommer i tvivl, når markederne går os i mod. Uanset hvor omhyggelig man er med sine analyser, så kan man ikke få ret hver eneste gang. Men det er heller ikke, hvad det handler om. Det handler om dicplinært at overholde sine strategiske og taktiske målsætninger i forhold til markedet. I de sidste 11 år har køb- og behold strategien haft trange vilkår. Denne tendens vil fortsætte i endnu nogle år. Dette afgør vi ud fra den cykliske udvikling i virksomhedernes indtjening. Denne cyklus er nu i sit yderste udsvingsniveau for “høj” indtjening. Derfor er det sandsynligt, at vi står over for en periode med svagere indtjening. Vi mener derfor, at bruddet på 12 måneders glidende gennemsnit i kombination med brud på 40 i adfærdsmodellen er et validt salgssignal i det amerikanske aktiemarked. Vi ser også denne gang vor adfærdsmodel ramme 20 med en stigning. Spørgsmålet er nu, hvor stor kan korrektionen forventes at blive, hvis der fortsat skal være tale om en korrektion. Det yderste korrektionsniveau i en nedtrend er 60 i adfærdsmodellen, fordi en nedtrend er karakteriseret ved en bevægelse mellem 60 og 20. Værdien er nu 51,54. Vi forventer snart at se aktiemarkedet foretage en ny svækkelse, idet vi har et signal om, at den nuværende opadgående bevægelse er den sidste , inden markedet igen vil blive svækket. Trendmæssig er det vigtigt, at kursen ved månedens udgang holder sig under 1275 og 60 i adfærdsmodellen. Så lang tid det er tilfældet har vi fortsat en klar nedtrend.  Konklusion: Forvent fortsat fald i det amerikanske aktiemarked.

Kommentarer

 1. Henrik Christensen, 26. oktober, 2011, 10:29

  Hej Svend
  Når udviklingen af ECRI i de korte cykler underbygger en korrektion i markedet, og de lange cykler endnu ikke er gået i salg, burde det så ikke give refleksioner til potentialet/varigheden af nuværende korrektion? Den historiske langsigtede korrelation mellem ECRI (eller LEI) og aktiemarkedet er forsat intakt (heldigvis). Så længe den er det, synes jeg tidspunktet for en markant svækkelse er mere usikkert end ”normalt”. Med andre ord, så ser jeg validiteten af bruddet på sma 12 mdr. mere usikkert end ved tidligere brud, når signalet betragtes som en ledende indikator for økonomien. Er du enig i det?

 2. Svend Jørgen, 26. oktober, 2011, 11:31

  Hej Henrik,
  Jeg har lidt svært ved at se, at de korte cykler underbygger en korrektion i aktiemarkedet. Trenden er ned, uanset vi vu bruger vækstcykler eller tallene for leading indicators i ECRI. Du må forklare mig mere udførligt, hvorfor du mener de korte cykler antyder korrektion i aktierne. Jeg har iøvrigt bemærket, at der er foretaget en del korrektioner i vækstcyklus tallene. Og så giver de kvartalsvise data nye svækkelser i cyklen. Det usikre i den nuværende situation er sammensætningen af tallene for leading indicators. Conference-Boards tal er ikke gode, fordi du kan få et brud på ligevægtsniveauet i coincident før du får det i leading indicators.

  • Henrik Christensen, 26. oktober, 2011, 12:40

   Hej Svend,

   Mit argument er egentlig din egen formulering vedrørende en trend før eller siden vil vende og sandsynligheden forøges i takt med at trendens afstand til ligevægtslinien forøges. Det gælder også for ECRI’s kortsigtede cykliske bevægelser (ROC 6 mdr.).

   Korrelationen i forhold til de korte cykliske bevægelser i aktiemarkedet og ECRI er ikke mindre end ekstrem pålidelig. Historisk set, når vi befinder os i fase 3, og på nuværende niveau er sandsynligheden for at trenden vil korrigere op overvejende. Vi skal ikke kigge længere tilbage end 2010 for at finde en tilsvarende situation for ECRI. Der er grund til påpasselighed når de korte cykler går fra fase 1 til fase 2 og endnu mere når overgangen fra fase 2 til fase 3 sker. Men når udviklingen i fase 3 befinder sig på det nederste amplitudeniveau, er der god grund til af vægte sandsynligheden for den kortsigtede udvikling i aktiemarkedet. Historisk set modargumenterer du en forsættelse af nedtrenden i de kommende måneder. I øvrigt er ROC36 måneder netop gået i fase 1.

   • Svend Jørgen, 26. oktober, 2011, 13:54

    Hej Henrik,
    Jeg forstår det ikke. 6 måneders ROC er på vej ned på ECRIs leading indicator. Der er ikke antydninger af vendingsfase. 36 måneders ROC ligger under ligevægtslinine men tæt på 100. Den kvartalsvise cyckliske indikators på ECRI har fået en markant afvisning og er på vej ned. Du bliver nødt til at sende det til mig. Måske kan du ligge det ind her. Prøv det. Vækstcyklerne er også på vej ned.

 3. Henrik Christensen, 26. oktober, 2011, 15:06

  Hej Svend,

  Ja, der endnu ingen vending i ROC 6 mdr., hvorfor den forsat befinder sig i fase 3. Min pointe jo også, at den på nuværende niveau historisk korrigerer op eller vender til optrend. Det er da et validt argument. Jeg anvender for både ROC 6 og 36 måneder de sidste ugers nøgletal som pt. repræsenterer oktober, som med al sandsynlighed vil give et faseskift i ROC36.
  Enig i at de lange cykler er under svækkelse, men de befinder sig forsat i fase 2. Jeg mener heller ikke at have skrevet andet. Det jeg egentlig efterlyser, er lidt nuancering af sammenspillet med de korte som lange trends for ECRI. Vi har jo tidligere diskuteret, hvilket tidspunkt der var bedst med henhold til at ligge kort i markedet. Jeg fastholder forsat, at de lange cykler af ECRI og LEI vil vise os vejen, hvilket den seneste udvikling netop indikerer. Mit bud er, at når/hvis ROC 6 måneder korrigerer op mod ligevægtslinien og efterfølgende bliver svækket vil dette forplante sig i de lange cykler (læs nedtrend), og først her ser jeg en varsel på en forestående recession og en betydelig nedtrend i markedet. Hvis dette skulle ske, opfatter jeg ikke et midlertidig brud af sma12 måneder på S&P 500 som safe heaven. Udviklingen af ECRI ser jeg som mere signifikant end de 12 måneders glidende gennemsnit.

 4. Svend Jørgen, 26. oktober, 2011, 15:31

  Hej Henrik,
  Jeg har set på den 6 måneders ROC. Vi er enige om, at der er i fase 3, men at den skulle stoppe her, er noget du gætter på. Hvis du anvender 9 enheders eksponentiel glidende gennemsnit på 6 måneders ROC, så er denne trend også ned. Problemet med dit argument kan være, at du jo nødvendigvis er nødt til at gå et skridt yderligere op, d..v.s. op i det cykliske element på kvartalsbasis under anvendelse af MACD. Så har du en fuldstændig afvisning at et forsøg på at bryde ligevægt. Derfor er mit argument, at 36 måneders ROC vil blive afvist med et efterfølgende fald. Den bryder aldrig igennemligevægtslinien. De lange kvartalsvise cykler finder sig i enten fase 3 eller i fase 4 afhængig af om du bruger spreadet på MACD eller du anvender den rene MACD. Vi har netop fået en afvisning. Men ECRI har selv givet en advarsel om en forestående recession. Men spændende bliver det.

  • Henrik Christensen, 26. oktober, 2011, 16:35

   Hej Svend,

   Hmm, vi bliver vist ikke helt ”alignet” 🙂

   At jeg gætter, er jo set ud for fra den historiske korrelation i forhold til amplituden i ROC 6 måneder – jeg vil kalde det et kvalificeret gæt. Jeg kan jo så spørge dig, hvor mange gange har ROC 6 mdr. korrigeret op de sidste 50 år på nuværende niveau, når du kigger på din udgave af ROC 6 måneder?

 5. Svend Jørgen, 26. oktober, 2011, 16:57

  Den har da været dybere mange gange. I 2008 var den ekstrem lav helt nede i 82. Vi ved ikke noget om, hvor lav den vil blive.

  • Henrik Christensen, 26. oktober, 2011, 17:25

   Nej, det gør vi ikke.
   ROC 6 mdr. for ECRI har kun været dybere i 2 gange i 70erne og i 2008 (og her kun marginalt). Det er jo ikke mange gange og specielt ikke set i forhold til, hvor mange gange den er vendt før nuværende niveau i fase 3.

 6. Anders, 27. oktober, 2011, 07:37

  Ændre EUs natlige gældsaftale på holdningen til om det skal ned?
  Hvor er i øvrigt de gamle indlæg (fx det om guldprisen) blevet af?

 7. Svend Jørgen, 28. oktober, 2011, 13:51

  Hej Anders, Det grundlæggende er, at der under alle omstændigheder skal gennemføres finanspolitiske stramninger hele vejen rundt. Det ændrer aftale ikke på. Så vor holdning er fortsat et faldende aktiemarked på mellemlang og lang sigt. De gamle indlæg er der stadig. Du skal bare gå ind i bjælken foroven, hvor der står ugeoverblikket.

 8. kristian sylvest, 30. oktober, 2011, 18:51

  Kære Demetra,
  Jeg husker, da jeg besøgte jer Q109, hvor I skrev, at aktienedturen kun lige var begyndt. Aktierne steg stort set fra den dag. Jeg læser jeres gratis eksemplar af råvareanalysen der jo er så gammel, at man kan teste om forudsigelserne holdt stik. Det gør de ikke i det nuværende gratis eksemplar og oftest heller ikke i de gamle. Den 9.9. var b.dk og epn.dk inspireret af Demetra klar med forsidenyheder om at man burde sælge alle aktier, da der meget snart ville sket et voldsomt fald.
  Faldet mangler endnu at indtræffe. Jeg skal ikke forholde mig til matematiske termer mv. men blot konstatere, at havde jeg i mine selskaber fuldt Jeres råd, da jeg fik dem, havde begge selskaber i dag været ikke eksisterende.
  Mit budskab er vel nærmest, at den bombastiske selvsikkerhed hvormed i kommunikerer jeres budskaber (gæt) måske burde garneres med en snært forbehold og nuance.

  • Svend Jørgen, 31. oktober, 2011, 11:01

   Hej Kristian,
   Jeg har svaret en gang på din mail, hvor du har fremført lignende kritik. Vores rådgivning er baseret på bl.a. diciplin og strategi.

   • Sune S, 8. oktober, 2017, 13:21

    Og nu man læser tilbage fra 2017 er det jo kejserens nye klæder. Demaskeret og afsløret 🙂 Igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.