Overblikket

Hvordan analyserer man macroøkonmiske nøgletal? Vi ser på Leading indicators (ECRI)

Analysearbejde kan etableres på mange måde, men strengt taget er der kun 1 metode, som er interessant. Det er den såkaldt Rate of Change metode, d.v.s. man måler den procentvise udvikling direkte på kursen f.eks. ved hjælp af 6 eller 12 måneders procentvis udvikling.  Der er tale om såkaldte oscillator modeller. Moving Average Convergens Divergence er et anden oscillator model. En helt 3. model, som business cycle analytikerne bl.a. brugte, er at måle afstanden mellem kursen og 75 måneders glidende gennemsnit. Her er der også tale om en oscillatormodel. I store træk viser modellerne det samme.   Vi har i figuren vist forskellen mellem værdien på ECRI og 75 måneders glidende gennemsnit. Vi kan se nogen svaghedstegn i udviklingen – måske er der tale om et niveauskifte. Under ligevægtslinien antyder recession. Problemet er, at der i sådanne modeller ikke er nogen facitliste. Der er alene tale om en vurdering og en sandsynlighed. Vi mener, at det er sandsynligt, at vi står over for en ny recession. Vi har da også en svækket tendens i BNP væksten. I juli kvartal 2010 var væksten år/år på 3,75%, medens den nu er på ca. 1,61% år/år basis.

Kommentarer

  1. skive, 3. november, 2011, 13:22

    Hvis/når der er tale om niveauskifte i leadind indicator,som nu! Hvilke index komponenter vil så først kunne tænkes, at ville vise retningen fremover? Eller hænger alle leading komponenterne uadskillelige sammen?—-Kan bevægelser i BNP gå hen og blive en mere ledende indikator, end indexkomponenterne i LED -fordi disse ikke bevæger sig tilstrækkelig til at give tydelige signaler(retning)?-skive

  2. Svend Jørgen, 4. november, 2011, 15:58

    Hej Skive,
    Problemet i leading indicators er, at M2 og rentespreadet er de eneste tal, der påvirker indexet positivt. Disse 2 tal vægter så hårdt, at uden dem er de ledende økonomiske indikatorer meget tæt på at antyde, at vi står over for en recession. Hvis vi ikke fjerner M2 og rentespreadet, så vil det kunne ske, at BNP indikatorerne vil give signalet før leading indicators. Men på grund af forøgelsen af pengemængden i USA, så er en stigning ikke en ledende økonomisk indikator – tværtimod. Den forøgede pengemængde afspejler en dårlig økonomisk udviking.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.