12 måneders handelsunderskud i Sverige

sweden290916

Grafen herover viser, at der ikke længere er et årligt handelsoverskud i Sverige, som vist med den orange kurve. Denne kurve er et 12 måneders glidende gennemsnit, der altså med det seneste meget dårlige handelstal er dykket under nulpunktet.

Det kan være med til at presse yderligere nedad i den svenske krone (den blå linie), der også på det seneste er svækket betydeligt over for den norske krone.