2012 revisionen af BNP i USA

I forbindelse med offentliggørelse af 2. kvartals BNP, laver USA samtidigt en justering af de tidligere BNP estimater. Den blev offentliggjort i fredags og kaldes 2012-revisionen. De tidligere revisioner viste vi i sidste uge for 2008-2011 (se graf nederst). Det viser, at der typisk er tale om overoptimistiske estimater og efterfølgende nedrevideringer. 2012 revisionen er vist i øverste graf og viser nogenlunde lige mange kvartaler med op- og nedjusteringer.