30% af arbejderne i USA frygter at blive fyret.


Grafen herover bygger på en undersøgelse, som Gallup har foretaget i USA, og den viser, at 30% af de beskæftigede i USA frygter at blive afskediget. Det er en stigning omtrent tilbage til receesionsniveauet på 31% medio 2009. Flere oplysninger her:
http://www.gallup.com/poll/149261/Worries-Job-Cutbacks-Return-Record-Highs.aspx