Den britiske vækst i 4. kvartal bekræftet

Den britiske vækstrate i 4. kvartal blev fastholdt på 0,7% iflg. de endelige tal (de gule søjler). Der var dog tale om en mindre nedjustering af den årlige vækstrate til 1,9% (den hvide kurve).