Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Ny afgrøde rapport fra USDA

Posted af John Yde, 13. januar, 2018 - 11:09

USDA (det amerikanske landbrugsministerium udsendte fredag aften sin januar afgrøde rapport, og vi bringer her hovedtrækkene:

De amerikanske slutlagre på hvede blev forhøjet med 29 mio. bushels – bl.a. fordi USA har haft problemer med at vinde eksportordrer. Men også forsyningerne er opjusteret. De globale hvedeforsyninger er derimod blevet reduceret med 0,8 mio. tons, hvilket især skyldes en stor nedjustering af 2016/2017 produktionen i Australien. Derimod er forventningerne til den globale 2017/2018 produktion hævet med 1,8 mio. tons. Alene Rusland er hævet med 2,0 mio. tons igen, hvilket også hæver forventningerne til den russiske eksport med 1,5 mio. tons. Slutresultatet er kun en beskeden 0,4 mio. tons reduktion af de globale slutlagre til 268,0 mio. tons, hvilket fortsat gør dem rekord store. 

Forventningerne til foderkorn i USA er opjusteret. Den amerikanske majs produktion er hævet med 26 mio. bushels til 14.604 mio. bushels. Da forbruget samtidig ventes at blive lidt mindre, så er slutlagrene i USA opjusteret med 40 mio. bushels i forhold til december rapporten. Den globale produktion af foderkorn er hævet med 0,3 mio. tons til 1324,2 mio. tons. Især opjusteringer i Brasilien og Pakistan betyder, at forventningerne til de globale slutlagre af majs bliver justeret op med 2,5 mio. tons til 206,6 mio. tons. 

Der er derimod tale om en mindre nedjustering af forventningerne til den amerikanske oliefrø produktion, der er reduceret med 0,9 mio. tons til 131,3 mio. tons. Produktionen af sojabønner er reguleret ned med 33 mio. bushels til 4392 mio. bushels. Lavere forventninger til eksporten betyder dog, at de amerikanske slutlagre er justeret op med 25 mio. bushels til 470 mio. bushels. De globale forventninger til produktionen af oliefrø er opjusteret med 0,5 mio. tons til 580.1 mio. tons. Fald i eksporten af sojabønner fra USA og raps fra Australien er opvejet af større sojabønne eksport fra Brasilien og raps eksport fra Ukraine. Forventningerne til de globale slutlagre er hævet med 0,4 mio. tons til 111,2 mio. tons. 

Alt i alt må rapporten således siges at vidne om fortsat rigelige forsyninger og fastholder dermed det nedadrettede pres på priserne.