Arbejdsløsheden faldt i Australien i maj

Den australske arbejdsløshed faldt til 4,0% i maj (den hvide kurve), idet 39.700 flere kom i arbejde (de rød/grønne søjler).