Arbejdsløsheden stiger i UK

Arbejdsløsheden steg til 4,3% i UK i maj (den hvide kurve), idet 50.400 flere stod uden for arbejdsmarkedet (de rød/grønne søjler). Hvis man bruger den ILO harmoniserede metode, så steg arbejdsløsheden til 4,4% (den gule linie). Her er tallet imidlertid for april måned.