Baltic Dry Fragt indexet balancerer på vigtige støtteniveauer.


Baltic Dry Fragt indexet (BDF) tester 50– og 200 dages gl. gennemsnit i 2989-3113 zonen og lidt lavere ligger kortsigtet støtte i 2912. Disse niveauer danner en vigtig skillelinie nedad, da brud under de glidende gennemsnit først og fremmest vil genskabe en nedtrendsituation i vores trendmodeller. Det vil samtidigt betyde, at BDF fastholder en stærk nedadrettet dynamik i priskurven fra toppen i november 2009. Derfor vil et gennembrud under 2912 indebære stor risiko for, at BDF også kan fortsætte under det orange område og februar bunden i 2566 (grøn linie). I så fald vil det afslutte et topmønster med et objektiv som vist med den sorte pil.