Bank of Japans balance er ½ af statsgælden

Graferne herover illustrerer udviklingen i et par af de store centralbankers balance og sætter den i relation til statsgælden. Den stærkt stigende balance i Bank of Japan betyder, at centralbankens balance nu er lidt mere end halvdelen af statsgælden, som de orange søjler viser (venstre akse). Det tilsvarende tal for den amerikanske centralbank (US Federal Reserve) er på godt 28% (de grønne søjler nederst).