Befolkningsudviklingen i Amerika fra 1950 til 2020