Beregning af konjunkturcykler

Problemet med konjunkturcykler er at beregne dem. Jeg har i vedlagte chart vist,  hvordan man i “gamle” dage beregnede konjunkturcykler. Man beregnede et centreret glidende gennemsnit. Normalt når vi viser et glidende gennemsnit, så falder det sammen med den sidste opdatering. Hvis vi f.eks. har 3 kurser: 10, 20 og 30. Vi beregner gennemsnit, som er 20. Skal det placeret under 30? Det går vi normalt, når vi anvender det i et chart, men det er faktisk ikke korrekt. Gennemsnittet skal ligge under 20. Problemet er, at vi så mangler et signal med en eventuelt skæring. Et 50 dages glidende gennemsnit er således placeret forkert. Det skal forskydes, men det gør vi normalt ikke. Det skal man gøre, når man på basis af marcroøkonomiske tal vil beregne en cyklus, fordi en cyklus er afstanden mellem det centrerede glidende gennemsnit og selve kursen. I vedlagte eksempel har vi beregnet et 9 års centreret glidende gennemsnit på det amerikanske BNP. Disse 2 tal har vi trukket fra hinanden. Dette fremgår af cyklen, der passer perfekt. Selv om vi har ført BNP a`jour til 2011, så mangler vi den sidste del af kurven. nemlig fra 2007 til i dag.