BNP vækst på 1.5% i USA

USA’s BNP viser annualiseret vækst på 1.5% i 2. kvartal mod ventet 1.4%. Det private forbrug, der står for omkring 70% af den amerikanske økonomi, viser den laveste vækst i et år. Væksten i de privates køb af varige forbrugsgoder falder, mens væksten i forbruget af serviceydelser er steget. En vækstrate på 1.5% er historisk sammenhæng for lavt til at skabe nettofremgang på den amerikanske beskæftigelse, når der tages hensyn til en støt stigende arbejdsstyrke.