Bruegels russiske råolie tracker

Tænketanken Bruegel fører statistik med importen og eksporten af russisk olie og publicerer det på dette weblink:

Bruegel Russian crude oil tracker