De amerikanske boligpriser illustreret på en anden måde


De to figurer herover viser udviklingen i de amerikanske huspriser relativt til indkomsten(øverst) og nederst huspriserne relativt til udviklingen i lejepriserne. Kilde: http://www.ritholtz.com/blog/2010/06/2nd-leg-down-in-housing/