De amerikanske forbrugerpriser

Grafen herover viser udviklingen i den amerikanske inflation (forbrugerpriser) siden 1960 (den hvide kurve). De rød/grønne markerede områder viser, hvor stor en del af inflationen, som kom fra fødevarer og energi udviklingen (de volatile emner). Det er tydeligt, at en stor del af den nuværende inflationsudvikling stammer netop herfra, idet udviklingen i fødevarer og energi er gået fra -1,1% i april til nu +1,4% i september. Det er altså steget med 2,5% på mindre end et halvt år.