De amerikanske olielagre er fortsat historisk høje

oil290916

Grafen herover viser udviklingen i de amerikanske råolielagre excl. de strategiske reserver, og det illustrerer med al tydelighed, at der fortsat er tale om ekstraordinært store lagre i historisk sammenhæng, selv om der i nogle uger har været tale om en faldende tendens.