De endelige tal for den danske vækstrate i 3. kvartal

De endelige tal for den danske vækstrate i 3. kvartal viste +5,2% (de gule søjler), og det betød, at den årlige vækstrate for 3. kvartal blev på -3,8% (den hvide kurve).