De sæsonsmæssige mønster er negativt for olien

season300916

Det sæsonmæssige mønster for råolien er faktisk negativt frem til december måned viser grafen herover. De mørke kurver viser det 5, 10 og 30 årige sæsonmæssige mønster i råolien, mens den røde linie viser den aktuelle udvikling i år.