De tyske væksttal nogenlunde som forventet

Der var en meget beskeden vækst på 0,1% i 4. kvartal iflg. de aktuelle tal for 4. kvartal 2020 (de gule søjler). Det betød, at den årlige vækst var på -3,9% p.a. (den hvide kurve).