Demetra Invest tør tage stilling til markedet

På siderne under Bliv investor finder du alt om vores investeringsforening.

Langt de fleste investeringsforeninger er indrettet mod at markederne kun vil stige. Sådan forholder virkeligheden sig dog ikke, og det tager Investin Demetra hensyn til med en strategi tilpasset både stigende og faldende markeder. Foreningen er desuden uafhængig af pengeinstitutter og betaler ikke formidlingsprovision.

– Vi er glade for den modtagelse foreningen har fået i det første år, fortæller direktør Jens Balle. Det betyder meget at så mange tager godt imod konceptet.

Der har dog ikke kun været positiv modtagelse. Fra det etablerede finansielle miljø har foreningen mødt skepsis, og for nogen investorer har det været meget vanskeligt at “få lov” til at investere deres egne penge. Det kan være forhindringer i form af, at foreningen er svær at finde i netbanken – se råd om hvad du så gør her – eller at Investin Demetra ikke kan ligge til sikkerhed mens bankens “egne” investeringsforeninger godt kan. Andre bliver kontaktet af banken, der ikke kan forstå, at investoren ikke hellere vil investere i en af bankens nære samarbejdspartnere.

– At Druseberg kalder strategien “Det glade vanvid” er et godt eksempel på sammenspistheden og gruppetænkningen i den finansielle sektor. Vi er anderledes, og vores strategi afviger fra de gængse tankegange – men omvendt virker det til at mange investorer har interesse for, at nogen også tør tage stilling til markedet, slutter Jens Balle.